Personuppgiftspolicy (GDPR - Integritet - Cookies)

Om denna policy

Denna Personuppgiftspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in om dig för att vi skall kunna presentera våra webbsidor, supportforum samt leverera tjänster, produkter och support och hur vi behandlar personuppgifterna. Den beskriver också dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig

NetCare AB, 556435-7506  är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är vi ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in genom våra webbsidor och tjänster.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla dig våra tjänster. Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilka av våra tjänster du använder.

Information du ger oss

Du ger oss information när du:

 • Gör en beställning
 • Anmäler dig till nyhetsbrev
 • Registrerar dig i vårt supportforum
 • Kontaktar oss via email eller kontaktformulär
 • Kontaktar oss eller skriver meddelanden på vår facebooksida
 • Lämnar in något för service/reparation/modifikation i butiken
 • Skickar in något för service/reparation/modifikation via transportör.

Det kan vara följande information:

 • Personlig information och kontaktuppgifter- namn, adress, födelsedatum, tel.nr, emailadress etc.
 • Betalningsinformation –fakturainformation, kontonummer etc.

Information vi samlar in när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information om dig.

 • Information om varor/tjänster - detaljer om det du beställt (t ex ordervärde, produktgrupp, varans värde och, om tillämpligt, metod för begäran och leveranstyp)
 • Historisk information –dina köp, betalningar, kredithistorik
 • IP adress
 • Datum och tid när du besökte vår hemsida
 • Från vilken webbsida du kom till vår hemsida
 • Enhetsinformation, information om den tekniska enheten som använts exempelvis modell, cookie ID, webbläsare, operativsystem etc.
 • Geografisk information –var du befinner dig

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är nödvändig för att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster. Övrig information vi samlar in är generellt sett nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

4. Varför behandlar vi dina uppgifter och hur länge lagrar vi dem?

Vi behandlar dina personuppgifter för nedanstående ändamål. Du kan nedan även se hur länge vi sparar informationen.

NetCare AB kan komma att behandla dina personuppgifter för att:

Administrera dina betalningar, de tjänster du använder och kundförhållandet för fullgörande av avtal enligt Artikel 6.1 b GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter krävs för att vi och du ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och avtalet kan inte ingås. Lagringstid är 3 år.

Vi måste följa relevant lagstiftning avseende bokföring enligt Artikel 6.1 c GDPR (Fullgörande av rättslig förpliktelse). Lagringstid är 7 år.

Kundkommunikation

Dina personuppgifter kan komma att användas för kommunikation med dig såsom att skicka dig meddelanden avseende våra tjänster och för att kontakta dig i frågor rörande vår kundtjänst eller våra tjänster.

 

Vilka rättigheter har du?

Tillgång: Du kan begära en kopia av den information vi håller om dig.

Korrigering: Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Radering: Du kan begära att vi raderar din information. Vi kanske inte kan ta bort din information direkt, till exempel när vi fortfarande behöver det för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi får inte radera information om dig som lagen kräver att vi behåller.

Begränsad behandling: Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad i enlighet med Art. 18 i GDPR.

Invändning: Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i enlighet med Art. 21 i GDPR.

Dataportabilitet: Om dina personuppgifter behandlas automatiserat för fullgörande av vårt avtalsförhållande har du rätt att begära överföring av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Återkallande av samtycke: Om behandlingen av din information är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen med samtycke som laglig grund innan det återkallats. Du kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till: puansvarig@netcare.se.

Klagomål: Du kan när som helst göra ett klagomål hos oss eller din lokala dataskyddsmyndighet: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi överför inte dina uppgifter utanför EU eller EES.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande.

 • Vi kan anlita en tredjeparts tjänsteleverantör (orderbehandlare, t.ex. datacenter) för de ändamål som beskrivs i denna policy. Tjänsteleverantörer har bara tillgång till dina uppgifter i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att utföra respektive tjänst.
 • Vi kan överföra din information till leverantörer och underleverantörer för utförandet av våra avtalsförpliktelser med dig och för våra ändamål som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.
 • Vi kan dela din information med kreditupplysningsföretag, förmedlare av betalningstjänster och leverantörer av identitetskontroller i syfte att bedöma din kreditpoäng när du ansöker om att använda en av våra betalningsmetoder och för att bekräfta din identitet och adressinformation.
 • Vi kan avslöja nödvändig information till myndigheter som polisen, skattemyndigheten eller andra myndigheter om lag kräver att vi gör det.
 • Vi kan komma att avslöja din information när det krävs av behöriga myndigheter eller andra myndigheter på ett sätt som bygger på gällande lagstiftning.

Om vi delar din information med sådana utvalda tredje parter, vidtar vi alla rimliga lagliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att försäkra oss om att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när personuppgifterna överförs och delas med sådana utvalda tredje parter.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi inte säljer dina personuppgifter till tredje part. Dessutom lämnar vi inte dina uppgifter till tredje part för direktreklam, distansförsäljning eller andra former av direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar om inte du gett ditt samtycke till detta.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter?

När du sluter ett avtal med oss, handlar produkter och/eller tjänster av oss måste du tillhandahålla de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fatta beslut om godkännande av betalningsmetoden du har valt samt de uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller sådana uppgifter som vi är skyldiga att samla in enligt lag.

Utan dessa uppgifter kommer vi normalt inte att kunna ingå/fortsätta avtalet eller leverera varor/tjänster. Vi kanske inte heller kommer kunna fortsätta att genomföra ett avtal och därför kanske måste säga upp det.

Hur ser vi till att dina uppgifter är säkra?

Vi är ett litet företag och använder normala tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig tillgång, överföring, förstörelse eller annan obehörig behandling. Rätten att få tillgång till din information är begränsad till personal som behandlar din information i sitt arbete.

Andra webbsidor

Våra websidor kan länka till andra websidor Vi är inte ansvariga för behandlingen av personuppgifter eller innehållet på dessa websidor. Vi rekommenderar att du läser deras personuppgiftspolicy och villkoren för dessa websidor noga innan du använder dem.

Cookies och andra spårningstekniker

NetCare AB använder cookies. Cookies är små filer som tillfälligt sparas på den enhet du använder när du besöker våra hemsidor. De används för att samla in information om hur tjänster används, för att hålla reda på vad du lägger i kundvagnen samt se om du är inloggad i ditt kundkonto och/eller supportforumet. Cookies i sig innehåller inga personuppgifter men om du är inloggad på en dator som någon annan har tillgång till så kan dina uppgifter bli tillgängliga. Logga därför ut eller radera alla cookies om du använder någon annans eller en publik dator.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men det går att hindra genom att ändra dess inställningar. Använder du vår hemsida utan cookies kan funktionaliteten begränsas. Framförallt måste du vara försiktig med hur du delar de länkar som visas då dessa kan inkludera din sessions unika kod när denna inte går att lagra i en cookie. Då kan det t.ex. hända att någon som klickar på en länk till en produkt du tipsat om i sociala medier blir inloggad i din kundprofil och/eller eller ser din aktiva kundvagn.

Vi använder även cookies för att spåra vilka besökare som hittar till vår hemsida från t.ex. Facebook och Google med hjälp av Facebook pixel och Google Analytics. Vi har ställt in dessa tjänster så att IP-adresser maskeras och data ej delas med Google (Google Data Sharing är avstängt). Vi använder inte andra googletjänster tillsammans med Google Analytics cookies.

Ändringar i vår Personuppgiftspolicy

Vi utvecklar kontinuerligt våra webbplatser och förbehåller oss rätten att ändra i vår Dataskyddspolicy. Sådana ändringar, vilka kan baseras på ändringar av gällande lagstiftning, meddelas här. Vi rekommenderar därför att du läser denna Dataskyddspolicyn regelbundet.

Frågor om personuppgiftsbehandling

Om du har några frågor avseende denna personuppgiftspolicyn eller andra frågor kring behandling av personuppgifter vänligen kontakta puansvarig@netcare.se.

Denna Personuppgiftspolicy uppdaterades senast 2018-05-25
Hur vi hanterar de uppgifter du lämnar

Vi registrerar namn och adressuppgifter samt de varor du som kund beställt från oss. Om du handlar med kreditkort från vår hemsida registrerar vi även ditt personnummer vilket används för kontroll mot folkbokföringens adressregister. Personnumret lagras inte i vårt kundregister om du inte är upplagd som kredit/fakturakund.

Vi säljer inte uppgifterna vidare till andra företag.

Vi skickar nyhetsbrev till kunder som handlat av oss och som angett sin emailadress. Om man inte vill ta emot nyhetsbrevet är det bara att klicka på en länk för att spärra sin adress mot framtida utskick.

Vi kan även göra utskick av reklam för våra produkter via post. Om du inte vill ta emot sådan reklam går det bra att kontakta oss så spärrar vi din adress mot dessa utskick.

Du kan givetvis kontakta oss för att begära att vi rättar eller tar bort uppgifter. Du har rätt att en gång per år begära utdrag om de uppgifter vi registrerat om dig.

Cookies

"Cookies" är små filer som din internetbrowser lagrar på din hårddisk på begäran från vissa hemsidor du besöker.

Vår hemsida använder "cookies" för att hålla reda på "kundvagnen" med varor. Om du spärrar "cookies" från vår hemsida kommer kundvagnen fungera ändå, men istället används en såkallad sessionsvariabel vilken syns i adressfältet.

Se till att inte klistra in t.ex. en länk till några av våra produkter när du mailar någon eller tipsar om någon av våra produkter utan att först ta bort sessions-id nyckeln, annars kan någon komma in i din egen kundvagn tills nyckeln inaktiverats.

Det lagras även en "cookie" om du använder vårt "Live chat" supportsystem. De frivilliga uppgifter om namn, ärende osv du matar in i samband med chatten sparas i en databas tillsammans med allt som skrivs i chatten. Cookien innehåller ett ID som gör att vi kan se tidigare förfrågningar om en kund använt supportchatten flera gånger.

Vårt supportforum använder en cookie för att hålla reda på att du är inloggad, annars hade man behövt mata in namn och lösenord varje gång man skriver ett nytt inlägg.

För att radera alla cookies från t.ex. Internet Explorer, välj menyvalet Verktyg, Internet alternativ..., klicka på knappen "ta bort cookies"Företagsinformation

Hemsida, postorder och butik drivs av:

NetCare AB
Organisationsnummer 556435-7506
Kontaktperson: Hansi Blomberg 08-643 26 13

 

Exempel på Cookies vi använder på hemsidan.

Cookie Beskrivning
FORM_KEY Slumpmässigt genererad nyckel som skyddar mot falska anropsförsök
PHPSESSID Sessionens ID för ditt besök.
GUEST-VIEW Används när man inte är inloggad på ett personligt konto i butiken utan handlar som "gäst"
PERSISTENT_SHOPPING_CART Sparad information om vad du tittat på för produkter och vad du lagt i kundvagnen så att du kan återkomma till sidan vid ett senare tillfälle och fortsätta handla.
STF Information om produkter som du tipsat vänner om via email.
STORE Sparar valet av språk eller version av butiken som du använder.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Håller reda på om du tillåtit att vår sida använder cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Används för att mellanlagra innehåll i browsern för att snabba upp sidladdningar.
MAGE-CACHE-STORAGE Används för att mellanlagra innehåll i browsern för att snabba upp sidladdningar.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Används för att mellanlagra innehåll i browsern för att snabba upp sidladdningar.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Används för att mellanlagra innehåll i browsern för att snabba upp sidladdningar.
SECTION-DATA-IDS Används för att mellanlagra innehåll i browsern för att snabba upp sidladdningar.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Används för att mellanlagra innehåll i browsern för att snabba upp sidladdningar.
X-MAGENTO-VARY Används för att mellanlagra innehåll i browsern för att snabba upp sidladdningar.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Används vid översättning av innehåll på vår hemsida mellan olika språk.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Används vid översättning av innehåll på vår hemsida mellan olika språk.